Ceník

Komplexní balíčky

Balíček Mini
2500 Kč
měsíčně
Vhodné pro začínající podnkatele neplátce DPH
Do 50 položek v deníku měsíčně
Tvorba a obsluha základního webu
Přiznání k DPFO + přehledy na OSSZ a ZP
Tisk a propagace letáků vel. A6 do 1000 ks
Balíček Midi
12000 Kč
měsíčně
Vhodné pro živnostníky a malé korporace bez zaměstnanců
Do 100 položek v deníku/měsíc
Tvorba a obsluha základního webu
Přiznání k DPFO + přehledy na OSSZ a ZP
Administrativa do 25 h/měsíc
Přiznání k DPH/KH, SH
Tisk a propagace letáků vel. A6 do 1000 ks
Agenda GDPR
Balíček Maxi
20000 Kč
měsíčně
Vhodné pro firmy se zaměstnanci a bez HR oddělení
Účetnictví do 100 položek v deníku/měsíc
Tvorba a obsluha základního webu
Přiznání k DPFO + přehledy na OSSZ a ZP
Přiznání k DPPO
Přiznání k DPH/KH, SH
Tisk a propagace letáků vel. A6 do 1000 ks
Agenda GDPR
Administrativa do 25 h/měsíc
Personalistika do 25 h/měsíc
Mzdová agenda do 5 zaměstnanců