Personální a HR služby

Personální poradenské služby poskytujeme firmám, které nemají vlastní personální oddělení nebo HR odborníka, personalistu.   Tyto personální služby mohou být pro vaši firmu tou nejvhodnější a nejefektivnější formou, jak pro váš vývoj nejen v oblasti HR, ale i ekonomické důvody, jelikož platíte pouze za poskytnuté služby.

Výhody nákupu personálních služeb u naší společnosti je například snížení personálních a provozních nákladů, zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové a personální agendy, flexibilita, úspora nákladů na školení a kurzy zaměstnanců zabývajících se HR problematikou, úspora času apod.

V rámci personálních služeb vám nabízíme:

  • Vedení personální agendy v organizaci
  • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace
  • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců
  • Vedení personální evidence zaměstnanců
  • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů
  • Reporting vedení organizace
  • Zajištění vzdělávání zaměstnanců včetně rekvalifikace
  • Vyřizování požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky či individuálních personálních záležitostí